De leukste muziekschool van Eindhoven & Nuenen!

In ons planningsprogramma werken we met 'even' en 'oneven' weken. Ongeveer elke 5-6 jaar vindt er een wisseling plaats in dit systeem vanwege het feit dat er dan 53 weken in één jaar zitten. Op dat moment passen wij de planning handmatig aan, zodat de even weken even blijven en vice versa voor de oneven weken. Binnen dit systeem kan het voorkomen dat je af en toe geen les hebt, omdat de planning soms ongunstig uitkomt. Echter, de betaling van het voorschot verloopt wel gewoon automatisch door. Uiteindelijk worden de niet geplande lessen niet doorberekend in de eindafrekening.