De leukste muziekschool van Eindhoven & Nuenen!

Bij een abonnement worden er in principe geen lessen gepland op zon- en feestdagen, wij houden rekening met de schoolvakanties van de basisschool. Alleen de meivakantie kan in onze planning afwijken, omdat iedere school in Eindhoven een andere planning heeft. Bekijk de jaarplanning op onze website om te weten welke weken wij vakantie hebben.

In ons planningsprogramma werken we met 'even' en 'oneven' weken. Ongeveer elke 5-6 jaar vindt er een wisseling plaats in dit systeem vanwege het feit dat er dan 53 weken in één jaar zitten. Op dat moment passen wij de planning handmatig aan, zodat de even weken even blijven en vice versa voor de oneven weken. Binnen dit systeem kan het voorkomen dat je af en toe geen les hebt, omdat de planning soms ongunstig uitkomt. Echter, de betaling van het voorschot verloopt wel gewoon automatisch door. Uiteindelijk worden de niet geplande lessen niet doorberekend in de eindafrekening.

Een van de redenen waarom wij zulke leuke en kundige docenten hebben, is dat het echte muzikanten zijn. Dit betekent ook dat het kan voorkomen dat de docent niet aanwezig kan zijn vanwege een optreden. Als onze docent niet aanwezig kan zijn, wordt de les ingehaald of wordt er een invaller geregeld. Je wordt hierover van tevoren op de hoogte gesteld door de docent zelf, ook de inhaallessen worden door de docent geregeld.

Alleen bij de strippenkaartlessen kun je tot 48 uur van tevoren je les annuleren of verzetten. Dit kan via ons e-mailadres info@mijnmuziekles.nl of via WhatsApp. Als je lessen voor de toekomst plant, blijft je lestijd voor je gereserveerd. Als je echter geen lessen meer hebt gepland voor de toekomst, kunnen wij de lestijd aan een andere leerling toewijzen, mogelijk zelfs al op de dag na je les. Daarom raden we aan om de lessen op tijd door te plannen, uiterlijk een dag voor de laatst geplande les.

Je plant deze lessen in overleg met de administratie via info@mijnmuziekles.nl of via WhatsApp, waarbij je kunt aangeven wanneer je les wilt hebben. In principe wordt een vaste dag en tijd afgesproken voor jouw lesmoment. Als je lessen blijft plannen, behoud je je plek. Als er geen lessen meer worden gepland, kunnen andere leerlingen de lestijd overnemen.